Volmacht

 

Volmacht en samenwerking met VIB Assuradeuren BV

In onze informatie en polisbescheiden kunt u regelmatig het begrip “Volmacht” tegen komen. Via deze informatiepagina willen wij u graag uitleggen wat dit inhoudt.

Wat is Volmacht

Normaal gesproken is een Assurantiekantoor behalve adviseur ook een soort “tussenstation” voor administratieve zaken. Wij bespreken zaken met u, welke we vervolgens indienen bij de betreffende verzekeringsmaatschappij, welke deze aanvraag, het wijzigingsverzoek of de schade verder in behandeling neemt. Zij berichten ons hierover, wij sturen dit vervolgens weer door aan u.

In het geval van Volmacht worden deze zaken door het kantoor zelf behandeld.

Dit betreft bijvoorbeeld acceptatie, wijzigingen, polisopmaak en schadebehandeling.

Voor deze extra werkzaamheden ontvangt het kantoor een vergoeding.

De verzekeringsmaatschappij is hier niet direkt bij betrokken. Wanneer u met een vraag over uw verzekering de verzekeraar zou bellen kunnen zij uw gegevens niet direkt terug vinden. Daarbij is

en blijft deze verzekeringsmaatschappij wel gewoon de “risicodrager”. De ontvangen premie en uitbetaalde schade wordt door de Gevolmachtigde met de verzekeringsmaatschappij verrekend.

Een mooie omschrijving is ook dat de verzekeringsmaatschappij de gevolmachtigde

de pen en portemonnee toevertrouwd”.

Verzekeringsvormen

Niet alle vormen van verzekeringen worden in Volmacht uitgevoerd. De voornaamste verzekeringsvormen welke in Volmacht worden opgenomen betreffen onder andere Opstal, Inboedel / Inventaris, Aansprakelijkheid en Motorrijtuigen, zowel Particulier als Zakelijk.

Eisen

Vanzelfsprekend worden aan een Volmachtkantoor hogere eisen gesteld dan aan “gewone” bemiddeling. Er is controle en toezicht van de verzekeraar en andere instanties, en er dient voldaan te worden aan diverse aanvullende wet- en regelgeving evenals aan een hoger opleidingsniveau.

De afgelopen 20 jaar hebben wij de Volmacht geheel in eigen beheer uit kunnen voeren, met een relatief kleine portefeuille. En juist dat is inmiddels een struikelblok geworden: de eisen van toezicht, de werkzaamheden hierin alsmede de kosten zijn te hoog geworden voor een klein kantoor.

Om die reden zijn wij per februari 2016 een samenwerking aangegaan met een wat groter volmachtkantoor.

VIB Assuradeuren BV

VIB Assuradeuren BV

De Volmachtwerkzaamheden worden nu in samenwerking met dit kantoor, en onder hun eindverantwoording, uitgevoerd. Dat is de reden dat u deze naam inmiddels ook tegen komt in de correspondentie. Voor meer informatie zie ook www.vibassuradeuren.nl

Wij zijn er trots op dat we deze samenwerking aan hebben kunnen gaan, en hierdoor nog steeds op relatief kleine schaal kunnen blijven werken. Afhandeling van zaken niet met een grote onpersoonlijke verzekeringsmaatschappij, maar met een klein team van mensen welke we ook persoonlijk kennen, en in korte lijnen mee kunnen overleggen.

Hierdoor kan in veel gevallen voor cliënt een beter serviceniveau worden bereikt.

Verzekeringsmaatschappijen

VIB Assuradeuren BV treedt op als gevolmachtigde voor:

  • Avero Schadeverzekeringen
  • Reaal Schadeverzekeringen
  • Arag Rechtsbijstand
  • Allianz Reisverzekeringen

www.vibassuradeuren.nl