Vergoeding werkzaamheden

 

Provisie

Van oudsher worden de werkzaamheden van een verzekerings- en hypotheekadviseur betaald door middel van provisie: een vergoeding vanuit de aanbieder (bank of verzekeringsmaatschappij) aan de bemiddelaar voor het aanbrengen van de cliënt, afsluiten van het product, of de dienstverlening.

Nadeel

Nadeel hiervan is dat u als cliënt niet weet hoe hoog deze vergoeding is. Dat is op zich geen bezwaar, behalve wanneer de bemiddelaar misbruik maakt van deze regelingen. Bijvoorbeeld door u een product te adviseren waarop de provisie hoger is dan op andere producten, maar dat voor u niet het meest aantrekkelijke aanbod hoeft te zijn. Daarbij werd ook gestuurd op bepaalde aanbieders met een betere provisieregeling, soms ook (zeker bij grotere bemiddelaars) door afspraken te maken met die aanbieders. En er werden op financieel gebied hele constructies bedacht, met als belangrijke reden de hogere verdienste.

Transparantie en verbod op provisie

Al enige jaren was er een ontwikkeling gaande waarbij hier meer transparantie in is gekomen, zodat u als cliënt meer inzicht in de situatie kreeg.

Per 1 januari 2013 is de volgende stap gezet: volledig verbod op provisie voor bepaalde producten, zoals Hypotheken, bepaalde verzekeringen en andere financiële produkten. Een verdere omschrijving van welke producten dit zijn kunt u vinden op DVD en Beloning.

Uw voordeel?

Transparantie, geen (of in ieder geval bijna) geen misbruik meer, lagere kosten en lagere premies.

De premies van veel verzekeringen zijn inderdaad gedaald, doordat de kosten van de provisie hieruit zijn gehaald. Zoals dit ook invloed heeft op de rente van sommige bancaire produkten.

Gemiddeld genomen betekent dit voor ons als bemiddelaar een lagere vergoeding. Maar daarbij kunnen we ook constateren dat dit vaak gewoon “passend” is. Wij worden betaald voor de uren die we aan een zaak besteden, voor het werk dat u aan ons vraagt. Omgekeerd betekent dat voor u dus lagere kosten!

“Gratis” kan ook niet meer

Het feit dat de gemiddelde vergoeding lager ligt dan voorheen betekent ook dat ander werk waarvoor wij een te lage of helemaal geen vergoeding ontvingen ook niet meer kan, zonder afspraak over vergoeding hiervan. Maar natuurlijk wás dat werk ook nooit “gratis”, dat kon alleen doordat op andere zaken de vergoeding hoger lag. Het betekent nu in ieder geval dat u inzicht heeft wat u betaalt en waarvoor.

Even wennen

Wel is het voor de consument vaak even wennen. Wij praten met u nu over vergoeding van onze werkzaamheden, iets wat een paar jaar geleden nog niet werd gedaan. U krijgt hier nu ook apart de nota voor, in plaats van dat de vergoeding verwerkt is in de verzekeringspremie, rente of afsluitkosten van de hypotheek. Vanzelfsprekend bespreken we dit eerst met u, en wordt de afspraak over de vergoeding van ons werk schriftelijk vastgelegd met een Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO)

Meer informatie

Aanvullende informatie hierover kunt u o.a. vinden via:

En natuurlijk houden wij ons ook graag weer beschikbaar voor verdere vragen en uitleg.