Rechtsbijstandverzekering

 

Waarom zou u zich verzekeren voor Rechtsbijstand?
Het kan altijd gebeuren dat u en uw gezin in een conflictsituatie terechtkomen. Een conflict kan ingrijpende financiële gevolgen hebben, waartegen u zich gemakkelijk kunt verzekeren.
Natuurlijk kunnen wij bemiddelen voor diverse Rechtsbijstandsverzekeraars, maar Arag is daarbij één van de voorkeur-maatschappijen.
Via deze onderstaande link kunt u zelf de premie berekenen voor de gewenste dekking, en eventueel direct een aanvraag indienen.
Voor vragen en overleg hierover kunt u natuurlijk ook weer contact met ons opnemen !

Direct naar Premieberekening en aanvraag…

Alle kosten voor juridsche hulp vergoed
Met de ARAG ProRechtPolis® Particulier staat u er bij conflicten niet alleen voor. U bent dan namelijk verzekerd van de allerbeste juridische hulp. Uw zaak wordt behandeld door deskundigen die de weg weten door het woud van wetten en regels. Deze experts vinden snel een oplossing voor u via advies of bemiddeling. Ook spannen zij zich in om uw juridische mogelijkheden optimaal te benutten. U bent hiervoor (behalve uw premie) geen kosten verschuldigd.

Voorbeelden van juridische kwesties

  • U krijgt een verkeersongeluk en u kunt daardoor uw beroep niet meer uitoefenen. Tot overmaat van ramp wil de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeval niet alle schade vergoeden.
  • U laat uw badkamer verbouwen en door een fout van de installateur komt uw woonkamer blank te staan. Uw parket wordt daardoor in één klap waardeloos. De installateur ontkent aansprakelijk te zijn.
  • Door een arbeidsconflict dreigt u uw baan te verliezen.
  • Uw bank maakt een forse fout bij de aankoop van effecten, waardoor u veel geld verliest.

Doet u in bovenstaande gevallen niets, dan draait u op voor de juridische en financiële gevolgen. Natuurlijk kunt u ook een procedure aanspannen. De kosten en de uitkomst daarvan zijn echter niet vooraf in te schatten.

Kijk voor verdere juridische informatie en vraagstukken ook eens op deze pagina: Juridische vraagstukken