Pensioenen

Genieten van de oude dag…
Dat kan alleen als u een goed pensioen heeft opgebouwd.
Van Ede Assurantiën is u daarbij van dienst. Met een langetermijnadvies, waarin we uw gehele vermogenspositie betrekken.

Zodat uw oude dag ook de financiële ruimte biedt om echt… te genieten!
Wij kunnen u van dienst zijn op de volgende onderdelen:

  • pensioenregeling individueel
  • pensioenregeling bedrijven en werknemers
  • aanvullend pensioen / lijfrente
  • financiële en fiscale ondersteuning bij vrijvallende pensioenen en lijfrente

Jaarruimte lijfrente
Indien uw pensioenopbouw op dit moment niet volledig (of geheel niet) aanwezig is, krijgt u de ruimte om met fiscaal voordeel een aanvulling op te bouwen via lijfrente (de zogenaamde “jaarruimte”). Hiervoor is een rekenmodel van de Belastingdienst ontwikkeld welke eenvoudig is in te vullen, en u enig inzicht in deze situatie kan geven. Vervolgens gaan wij hierover graag verder met u in overleg.

Raadpleeg hier de rekenmodule van de Belastingdienst…