Overlijdensrisicoverzekering

 

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die tot uitkering komt bij overlijden, met een beperkte looptijd (bijvoorbeeld 30 jaar). Indien de verzekerde op einddatum in leven is volgt er geen uitkering, en houdt de verzekering op te bestaan.

Veel voorkomend doel is geheel of gedeeltelijk aflossen van een hypotheek, waardoor de nabestaande(n) in het huis kunnen blijven wonen. Soms wordt deze verzekering door de geldverstrekker verplicht gesteld, eventueel in een gecombineerde polis met opbouw van een aflossingskapitaal (de zogenaamde “gemengde verzekering”). In deze rekenmodule gaat het echter om alleen het overlijdensrisico.

Wij bieden u de mogelijkheid online voorbeelden van premies te berekenen voor zo’n overlijdensverzekering. In dit geval via een rekenmodule van Delta Lloyd: bereken premie

Delta Lloyd hanteert voor deze verzekeringen een scherpe premie. Dat wil echter zeker niet zeggen dat dit ook altijd de scherpste premie zal betreffen, hiervoor maken wij graag voor u een verdere vergelijking tussen de diverse verzekeringsmaatschappijen. Bovendien zijn er meer verzekeringsvormen mogelijk dan welke in deze rekenmodule zijn verwerkt. U kunt deze berekening dus alleen zien als voorbeeld.

Indien u op basis van deze voorbeelden verder wilt overleggen verzoeken wij u dan ook contact met ons op te nemen, zodat we in gezamenlijk overleg tot de voor u juiste samenstelling van de verzekering kunnen komen.