Wie zijn wij

 

Adviseurs buitendienst
De “buitendienst” wordt gevormd door eigenaar Harry Waaijenberg, samen met Ditty Burgers en Rob Jansen, zo nodig ondersteund door andere vakmensen.

Medewerkers administratief
Een vast team, ervaren en opgeleid. Ook bij hun bent u geen polisnummer of postcode, maar een gewaardeerde cliënt waarvan zij op de hoogte zijn van de lopende zaken, of dit direkt kunnen nagaan.

Een overzicht van ons team kunt u vinden bij Medewerkers

Onafhankelijk
Wij zijn volledig vrij in onze advisering. Er zijn geen verzekeraars die aandelen in ons bedrijf hebben of waarmee wij productie afspraken hebben gemaakt.

Volmacht
Een deel van de verzekeringsportefeuille wordt ondergebracht in Volmacht via onze partner VIB Assuradeuren. Verdere uitleg hiervan via deze internetsite.

Vergoeding voor onze werkzaamheden
Hiervoor verwijzen wij u graag naar DVD en beloning.

Diverse belangrijke registraties vindt u hiernaast.

Privacy
Wij komen in aanraking met veel vertrouwelijke gegevens. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en stellen alles in het werk om deze te beschermen. Voor de naleving van privacyvoorschriften door banken en verzekeraars is een gedragscode opgesteld: de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De tekst van deze Gedragscode kunt u desgewenst hier downloaden. Wij hebben ons geconformeerd aan deze Gedragscode.