Lijfrentecalculator

 

Wanneer uw koopsom of lijfrente tot uitkering komt dient er vaak een lijfrente voor aangekocht te worden, die gedurende enkele jaren wordt uitgekeerd. In de meeste gevallen valt deze uitkering onder de inkomstenbelasting.

Voor de juiste uitkering zijn veel keuzen te maken, wat betreft de duur van de uitkering, overgang op partner enz. Met deze rekenmodule kunt u zelf voorbeelden hiervan berekenen. Dit kunt u nog niet zien als een definitieve aanbieding, en de uitkomst hiervan hoeft ook niet persé de scherpste aanbieding te zijn, dit wijzigt wekelijks aan de hand van de rentestand e.d. Die actuele vergelijking maken wij graag voor u.

Verder is de uitkering ook afhankelijk van de fiscale regels waaraan deze moet voldoen, dit kunnen wij voor u nagaan. Vervolgens kunnen we een uitkeringsduur vaststellen die het beste bij uw (toekomstige) situatie past. Daarbij is het ook belangrijk om naar het totale inkomen te kijken, zodat de uitkering in een zo laag mogelijke belastingschijf valt. En zo kunnen er nog vele factoren zijn die hierin belangrijk zijn.

Verder is er sinds een paar jaar de keuze tussen lijfrente via een “Levenpolis” of een Bancaire rekening”. Deze laatste vorm heeft over het algemeen de voorkeur, maar is ook in bepaalde gevallen fiscaal niet toegestaan, of niet verstandig.

Om deze redenen is de lijfrentecalculator (voorlopig) niet meer online beschikbaar, wij gaan graag met u in overleg over uw persoonlijke situatie, en de beste oplossing welke daarbij past.

Kortom: verder overleg hierover is belangrijk. Als u eens vrijblijvend de mogelijkheden met ons wilt bespreken kunt u contact met ons opnemen, zodat we in gezamenlijk overleg tot de voor u juiste samenstelling van de lijfrente-uitkering kunnen komen.