Spaarhypotheek

 

Let op: deze hypotheekvormen met indirecte aflossing zijn sinds 01-01-2013 niet meer toegestaan voor nieuwe hypotheken. Dat wil zeggen: dan is de rente niet meer fiscaal aftrekbaar, waardoor het niet meer aantrekkelijk is. Deze vormen zijn alleen nog van toepassing binnen het overgangsrecht voor op die datum reeds bestaande hypotheken.

De spaarhypotheek is in grote lijnen gelijk aan de Levenhypotheek, daarom hierbij alleen enkele punten waarop deze verschillen:

  • Rendement op de Spaarpolis is gegarandeerd, daardoor ook volledige garantie op het eindkapitaal
  • Dit wordt bereikt door op de Spaarpolis dezelfde rente te geven als de hypotheekrente die u betaalt op de lening
  • Door deze koppeling tussen de hypotheek en de spaarvoorziening minder vrijheid in keuze van nieuwe geldverstrekker bij verhuizing e.d.
  • Kosteninhouding op deze polis is in verhouding tot de Levenpolis meestal iets lager, waardoor ook in combinatie met het gegarandeerde rendement de vermogensopbouw de eerste jaren vaak iets beter verloopt.

Bij een lage rentestand zal de Spaarhypotheek op een wat hogere maandlast uitkomen dan de Levenhypotheek, aangezien dan ook voor de vermogensopbouw met een lage rente wordt gerekend (eindkapitaal gegarandeerd, maar daar moet dan dus wel meer voor betaald worden).
Omgekeerd werkt dit bij een hogere rentestand (globaal genomen vanaf 6 %) juist in het voordeel van de Spaarhypotheek.

Tevens werkt de Spaarhypotheek hiermee enigszins “rentedempend”: indien de rente bij een nieuwe rentevastperiode stijgt zal de spaarpremie iets dalen, waardoor de stijging van maandlasten relatief minder is. Bij een daling werkt dit natuurlijk ook weer omgekeerd.

De grafieken vertonen in grote lijnen hetzelfde beeld als bij de Levenhypotheek.

In plaats van Spaarhypotheek kan ook gelezen worden Bankspaar hypotheek. Dit is een variant welke sinds 2008 beschikbaar is, en enige voordelen kan bieden ten opzichte van de traditionele Spaarhypotheek. In grote lijnen werken deze echter hetzelfde, waardoor bovenstaande uitleg op beide vormen van toepassing is.