Enkele overige hypotheekvormen

 

Let op: deze hypotheekvormen met indirecte aflossing zijn sinds 01-01-2013 niet meer toegestaan voor nieuwe hypotheken. Dat wil zeggen: dan is de rente niet meer fiscaal aftrekbaar, waardoor het niet meer aantrekkelijk is. Deze vormen zijn alleen nog van toepassing binnen het overgangsrecht voor op die datum reeds bestaande hypotheken.

Aflossingsvrije hypotheek

Alleen rentebetaling, geen voorziening voor aflossing. De hypotheekschuld blijft dus alle jaren gelijk, totdat bijvoorbeeld door verkoop van de woning de hypotheek weer wordt afgelost.
Overigens mág er (meestal wel enigszins beperkt) wel tussentijds extra worden afgelost.

Deze variant kan gebruikt worden indien de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning niet al te hoog is, en vooral ook in combinatie met één van bovenstaande vormen waarbij dus een gedeelte van de hypotheek op één van die manieren wordt afgelost maar ook een deel als “restantschuld” blijft staan. Dit heeft het voordeel dat de maandlast lager is dan wanneer er gekozen wordt voor volledige aflossing van de hypotheek, maar natuurlijk vindt er hierbij ook minder vermogensopbouw plaats.

Voordelen:

  • lage maandlasten
  • optimaal fiscaal voordeel

Nadelen:

  • geen vermogensopbouw

Rekening Courant hypotheek (RC)

Kan gebruikt worden indien er voldoende overwaarde in de woning aanwezig is.
Komt in grote lijnen overeen met de Aflossingsvrije hypotheek, echter hierbij wordt een limiet afgesproken, waarbinnen u kunt opnemen en weer terug storten naar behoefte.
U betaalt alleen rente over het op dat moment opgenomen saldo.

Hybride hypotheek

Combinatie van enkele bovenstaande hypotheekvormen, zoals de Spaar-, Leven- en Aflossingsvrije hypotheek. De hypotheek bestaat uit verschillende delen, echter met het kenmerk dat tijdens de looptijd van de hypotheek “geswitcht” kan worden tussen deze vormen zonder ingrijpende wijzigingen en kosten (dit alles wel binnen de fiscale regels).
Tijdens de looptijd kan de hypotheek dus gemakkelijker aan eventueel gewijzigde wensen worden aangepast.