Beleggingshypotheek

 

Let op: deze hypotheekvormen met indirecte aflossing zijn sinds 01-01-2013 niet meer toegestaan voor nieuwe hypotheken. Dat wil zeggen: dan is de rente niet meer fiscaal aftrekbaar, waardoor het niet meer aantrekkelijk is. Deze vormen zijn alleen nog van toepassing binnen het overgangsrecht voor op die datum reeds bestaande hypotheken.

De basis is ook hier weer dat via een aparte voorziening de aflossing wordt opgebouwd.
Alleen wordt hiervoor nu geen Leven- of Spaarpolis gebruikt, maar wordt de inleg direct in een Beleggingsfonds of op een Beleggingsrekening gestort.

Voordelen:

  • minder kosten in de vermogensopbouw
  • grotere flexibiliteit (o.a. door minder fiscale regels waaraan de vermogensopbouw moet voldoen)

Nadelen:

  • Levensverzekering bij overlijden niet standaard inbegrepen
  • Vermogen wordt (boven uw vrijstelling) in Box 3 belast
  • Onzekere opbrengst / risico’s van beleggen

Variant:
Indien er eigen middelen aanwezig zijn bij aankoop van de woning kan dit ook in één keer worden ingelegd, waardoor er geen maandelijkse inleg meer hoeft plaats te vinden voor vermogensopbouw, en er maandelijks alleen nog rente wordt betaald.

Hierbij dienen de overige aspecten ook wel goed doorgerekend te worden, zoals de “Vermogens Rendement Heffing” over het opgebouwde vermogen, en eventueel bijkomende levensverzekering e.d.