Hypotheekvormen

 

Er zijn 250 hypotheekvormen en u ziet door de bomen het bos niet meer?
Nee, laat u niet in de war brengen: in feite zijn er maar 5 basisvormen.
Hierop komen echter vele variaties voor, die van de diverse geldverstrekkers verschillende namen krijgen waardoor het lijkt alsof iedereen z’n eigen unieke produkten heeft.

Dit aanbod terug brengen naar de basis maakt het wellicht weer wat overzichtelijker!

Om te beginnen zijn hypotheken ook in 2 hoofdgroepen onder te verdelen:

  • Hypotheken met directe aflossing
  • Hypotheken met indirecte aflossing

Hypotheken met directe aflossing

De belangrijkste overeenkomst van deze vormen is dat de maandelijkse aflossing direct in mindering wordt gebracht op de hypotheekschuld, waardoor deze iedere maand daalt. Hierdoor daalt ook de te betalen rente, maar echter ook het fiscaal voordeel.

Hypotheken met indirecte aflossing

Overeenkomst van deze vormen: maandelijkse aflossing wordt apart gehouden.
Door opbouw van deze spaarpot wordt vermogen gevormd, het hypotheekbedrag, dus ook de rente en daarmee het fiscaal voordeel blijft gelijk.
De eigenlijke verschillen tussen deze vormen ontstaan hierbij niet zozeer in de geldlening, maar in de manier van vermogensopbouw.

Let op: deze hypotheekvormen met indirecte aflossing kunnen vanaf 1 januari 2013 niet meer worden afgesloten. Deze zijn via een overgangsregeling alleen nog beschikbaar voor op die datum reeds bestaande hypotheken. Bij verhuizing kan dat gedeelte ook worden behouden. Zie hiervoor verder eventueel ook wijzigingen hypotheek 2013.

Enkele overige vormen
Alternatieven op, of combinaties van bovenstaande hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen
De omschrijving van deze hoofdvormen, die u op deze site aantreft, betreft geen volledige opsomming van alle mogelijkheden, en betrekt niet álle fiscale aspecten erbij, maar beoogt u een globaal inzicht in de belangrijkste onderdelen van deze hypotheekvormen te geven.
De meest passende vorm voor ú overleggen wij graag weer persoonlijk met u.