Hypotheekcalculator

 

Met onderstaande calculatoren kunt u een aantal zaken berekenen:

Natuurlijk betreffen dit slecht globale berekeningen, als eerste indicatie. In deze rekenmodules kan geen rekening kan houden met álle factoren die hierop van toepassing zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Zo wordt de toetsing bijvoorbeeld berekend op een toetsrente die wordt vastgesteld door het CHF (Contactorgaan Hypothecair Financiers), de zogenaamde GHF-norm (in veel gevallen ook gelijk aan de NHG-norm).
Echter in sommige gevallen is het zo dat bij een lagere rente meer gefinancierd kan worden, en bij een hogere rente minder. De gekozen rentevast-periode is hierop ook van invloed.

Verder wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met onderstaande factoren:

  • Overgangsregeling bestaande hypotheken
  • Verloop van de maandlasten op basis van Annuïteiten of Lineaire hypotheek
  • Leeftijd (in de meeste gevallen wordt dit vooral relevant vanaf 50 of 55 jaar)
  • En zo nog wel een aantal zaken

Kortom: een hypotheek is en blijft maatwerk.

Wij willen dit graag verder met u bespreken, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.