DVD en beloning

 

Dienst Verlenings Document (DVD)

Een Dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop wij worden beloond.

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars die zich richten op consumenten die zogeheten complexe producten willen aanschaffen of daarover advies willen hebben. Dit document is bedoeld om u zo vroeg mogelijk in staat te stellen een bewuste keuze te maken uit de diensten en vormen van beloning. Voor andere financiële producten is dit document niet wettelijk verplicht.

“Complexe produkten”

Dit betreft een groot aantal financiële producten die in de wet zijn terug te vinden, zoals:

  • Hypotheek
  • Levensverzekeringen (incl. Uitvaartverzekeringen)
  • Pensioen
  • Lijfrente
  • Arbeids Ongeschiktheids Verzekering (AOV)

Tot 1 juli 2013 was er sprake van één algemene DVD voor alle produkten.
Vanaf deze datum echter is deze gesplitst per produktgroep, zodat dit niet meer integraal op deze pagina is weer te geven.

De DVD, bijlagen met tarieven en bemiddelingsovereenkomst en aanvullende informatie vindt u via het onderdeel Documenten -> DVD / Tarieven, of rechtstreeks via deze link