Documenten

Beleggingspolissen, programma Radar

  2007-01-19 : Brief Verbond aan Min.Zalm
Reactie van het Verbond van Verzekeraars aan Minister Zalm inzake de aanbevelingen in het rapport Commissie de Ruiter: aanpak van verbeteringen omtrent Beleggingspolissen (item 19-01-07)

  2007-02-13 Ombudsman neemt pilotzaken in behandeling ?
Voorstel van het klachteninstituut Kifid aan Min.Zalm van Financiën om pilotzaken omtrent de Beleggingspolissen in behandeling te nemen, welke vervolgens wellicht bindend kunnen zijn voor álle polissen van hetzelfde soort.

  2007-03-09 Onderzoek via Min. van Financiën
Onze kersverse Minister Bos van Financiën heeft aangekondigd zelf ook een onderzoek te starten naar Beleggingsverzekeringen, daarbij ook aanhakend op het voorstel zoals genoemd in het voorgaande item (2007-01-19)

  2007-04-02: Uitzending Radar 02-04-2007
Uitzending met min of meer een update van de stand van zaken (volgens de visie van Radar) over de "Beleggingspolissen", maar daarbij ook een samenvatting van de diverse partijen die hiermee bezig zijn.

  2008-05-05 Aanbeveling Ombudsman (d.d. 04-03-2008)
Tegelijk met alle discussie in de media is de gang van zaken rond de "woekerpolis" ook bekeken door de Ombudsman (uit naam van Wabeke) waarover bijgaand persbericht is verschenen. Zie ook het item hieronder (per dezelfde datum). Hierbij is ook het Kifid betrokken (officieel Klachteninstituut voor de financiële branche)

  2008-05-06 Nieuwsbrief "Stand van zaken"
Stand van zaken rondom de discussie over Beleggingspolissen, met de aanbevelingen van de Ombudsman, en vertraging in het rapport van het Ministerie van Financiën (+ de verzonden waardeoverzichten volgens Commissie de Ruiter)

  2008-07-16 Nieuwsbrief "Stand van zaken"
Stand van zaken rondom de discussie over Beleggingspolissen, o.a. wederom vertraging in het onderzoek, en het belang van een STUITINGSBRIEF.

  2008-07-16 Stuitingsbrief verzekeraar Beleggingspolis
Brief waarmee u uw rechten op aanpassing van de polis kunt veiligstellen / verjaring voorkomen. Wij raden ieder met een beleggingspolis aan deze brief aan de verzekeraar te sturen.

  2008-09-16 Nieuwsbrief "stand van zaken"/ deal Delta Lloyd
Stand van zaken rondom de discussie over Beleggingspolissen, met in deze editie een reaktie op de "Delta Lloyd deal" inzake aanpassing van de kosteninhouding.

Diversen

  Argenta Spaarbank 01-10-2008
Verklaring van Argenta omtrent hun positie in de huidige financiële markt, in verband met het aanbieden van spaarrekeningen en hypotheken. Hierin worden o.a. de bedrijfsfilosofie en het Deposito-garantiestelstel genoemd.