Documenten

Belasting, Uitkeringen en Wetgeving

  Wijzigingen WGA (Flex) en Ziektewet
WGA-Flex / Ziektewet / Eigen Risico Drager (afkortingen WGA, WIA, ER, ERD, ZW)

  Wintersport, en de eisen aan uw voertuig
Een overzicht van diverse landen van de eisen m.b.t. winterbanden en andere zaken. Indien u hier niet aan voldoet kunt u (mede) Aansprakelijk zijn voor een ongeval !

Beleggingspolissen, programma Radar

  2006-10-16 : brief Min.Zalm aan Tweede Kamer
In dit officiële bericht van Minister Zalm is weergegeven waar het om gaat, en welke maatregelen er al zijn en worden genomen. Hierop is de uitzending van Radar gebaseerd, waarbij de zaak echter volledig uit zijn verband is getrokken...

  2006-11-06 : Radar uitzending 06-11-2006
Bekijk online (alleen snelle internetverbinding) de 1e aflevering omtrent de kosten in Beleggingsverzekeringen.

  2006-11-07 : reactie van Harry Waaijenberg op uitzending Radar 06-11-06
Ingezonden mededeling naar Radar, met kopie naar enkele vakorganisaties die dit vervolgens ook gepubliceerd hebben. Alleen van Radar zélf natuurlijk geen antwoord ontvangen...

  2006-11-08 : reactie Nat.Ned. op uitzending Radar 06-11-06
Brief met reactie van Nationale Nederlanden, omdat zij in die uitzending steeds genoemd werden. Inclusief aanvulling op de voorbeelden die zijn gebruikt, en FAQ.

  2006-11-20 : Radar uitzending 20-11-2006
Bekijk online (alleen snelle internetverbinding) de 2e aflevering met "update" van deze zaak

  2006-11-20 : reactie Verbond van Verzekeraars
Het Verbond is ook betrokken bij het onderzoek wat de branche zélf in gang heeft gezet.

  2006-11-21 : reactie Harry Waaijenberg op uitzending Radar 20-11-06
Verzonden naar een groep belanghebbenen en geïnteresseerden. In deze uitzending is nog niet veel verbeterd over de aanpak en voorlichting...

  2006-12-01 Publicatie AFM (13-11-2006)
Korte en duidelijke publicatie van de "Autoriteit Financiële Markten" waarin is beschreven WAT ER AL ENIGE TIJD IS GEREGELD binnen de verzekeringsbranche, en de nog lopende ontwikkelingen.