Documenten

Belasting, Uitkeringen en Wetgeving

  Overzicht 2009 sociaal / fiscaal
Overzicht sociale en fiscale bedragen en percentages: uitkeringen, belastingheffing enz. (versie jan.09)

  Schenkingsvrijstelling / Erfbelasting 2014
Vrijstellingen en tarieven Schenking en Erven 2014

  Sociale cijfers 2010
Informatie over sociale uitkeringen en wetgeving (o.a. AOW, ANW, WAO, WIA, WGA, WW, maximum dagloon, minimumloon, pensioen)

  Sociale en Fiscale cijfers 2011
Overzicht meest relevante cijfers (trefwoorden: . inkomenstenbelasting, loonbelasting, boxen, heffingskorting, eigen woning forfait, WOZ, erven erfbelasting successie, AOW, ANW, WAO, WIA, WGA, WW, maximum dagloon, minimumloon, pensioen)

  Sociale en Fiscale cijfers 2012
"Overzicht meest relevante cijfers (trefwoorden: . inkomenstenbelasting, loonbelasting, boxen, heffingskorting, eigen woning forfait, WOZ, erven erfbelasting successie, AOW, ANW, WAO, WIA, WGA, WW, maximum dagloon, minimumloon, pensioen) "

  Werkgeversaansprakelijkheid / Goed Werkgeverschap
Uitleg over verantwoording en aansprakelijkheid van Werkgever voor de werknemers, waaronder Collectieve Ongevallenverzekering, en WEGAM/SVB (verkeersschade)

  WGA / WIA voor werkgevers
UWV: indicatie berekenen van de premie WIA indien u eigen-risicodrager bent.

  WGA-gat brochure werkgever
Brochure "de Amersfoortse" met uitgebreidere uitleg WIA, IVA en WGA voor Werkgever (loondoorbetaling / loongerelateerde uitkering/vervolguitkering)

  WGA-gat brochure werknemer
Brochure "de Amersfoortse" met uitleg WIA, IVA en WGA voor Werknemer (loondoorbetaling / loongerelateerde uitkering/vervolguitkering)

  WIA / WGA rekenmodule (ASR)
Rekenmodule van ASR. Geeft inzicht in de wettelijke regeling en de mogelijke aanvullingen bij deze verzekeringsmaatschappij, evenals algemeen inzicht in de gevolgen van ziekteverzuim en de WIA.