Documenten

DVD / Tarieven

  Tarieven en bem. overeenk. lijfrente en levensverzekering (bijlage DVD)
Tarieflijst en bemiddelingsovereenkomst behorende bij DVD (trefwoorden: tarief, prijs, kosten, provisie, lijfrente, levensverzekering, risicoverzekering)

  Tarieven en bem. overeenk. Uitvaartverzekering (bijlage DVD)
Tarieflijst en bemiddelingsovereenkomst behorende bij DVD (trefwoorden: tarief, prijs, kosten, provisie, uitvaart, uitvaartverzekering)

Belasting, Uitkeringen en Wetgeving

  Assurantiebelasting: verhoging per 01-01-2013
Per 01-01-2013 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%. Hierover wordt veel geschreven en gezegd, een verdere uitleg kunt u in ieder geval vinden via deze link.

  Belastingdienst
Informatie over alle fiscale zaken die te maken hebben met uw inkomen, hypotheek, pensioen, lijfrente enz.

  Belastingdienst: berekening jaarruimte voor lijfrente
Hiermee kunt u de mogelijke fiscale aftrek voor lijfrente berekenen (jaarruimte en reserveringsruimte), rekening houdend met o.a. uw pensioenopbouw.

  Belastingtarieven 2015

  Brandregres AVB 2014

  Fiscale cijfers 2010
Informatie over Fiscale zaken en belastingheffing (o.a. inkomenstenbelasting, loonbelasting, boxen, heffingskorting, eigen woning forfait, WOZ, erven erfbelasting successie)

  Fiscale cijfers 2014
Cijfers fiscaal / belastingen (sociale uitkeringen / vrijstellingen enz.)

  Mededelingsplicht bij aanvraag verzekering
Mededelingsplicht bij aanvraag verzekering, zoals beschreven in het Nieuw Burgerlijk Wetboekboek (NBW) Boek 7 Titel 17, Art. 928, 929 en 930 conform Nieuw Verzekerings Recht (NVR)