Documenten

Beleggingspolissen, programma Radar

  2006-10-16 : brief Min.Zalm aan Tweede Kamer
In dit officiële bericht van Minister Zalm is weergegeven waar het om gaat, en welke maatregelen er al zijn en worden genomen. Hierop is de uitzending van Radar gebaseerd, waarbij de zaak echter volledig uit zijn verband is getrokken...

  2006-11-06 : Radar uitzending 06-11-2006
Bekijk online (alleen snelle internetverbinding) de 1e aflevering omtrent de kosten in Beleggingsverzekeringen.

  2006-11-07 : reactie van Harry Waaijenberg op uitzending Radar 06-11-06
Ingezonden mededeling naar Radar, met kopie naar enkele vakorganisaties die dit vervolgens ook gepubliceerd hebben. Alleen van Radar zélf natuurlijk geen antwoord ontvangen...

  2006-11-08 : reactie Nat.Ned. op uitzending Radar 06-11-06
Brief met reactie van Nationale Nederlanden, omdat zij in die uitzending steeds genoemd werden. Inclusief aanvulling op de voorbeelden die zijn gebruikt, en FAQ.

  2006-11-20 : Radar uitzending 20-11-2006
Bekijk online (alleen snelle internetverbinding) de 2e aflevering met "update" van deze zaak

  2006-11-20 : reactie Verbond van Verzekeraars
Het Verbond is ook betrokken bij het onderzoek wat de branche zélf in gang heeft gezet.

  2006-11-21 : reactie Harry Waaijenberg op uitzending Radar 20-11-06
Verzonden naar een groep belanghebbenen en geïnteresseerden. In deze uitzending is nog niet veel verbeterd over de aanpak en voorlichting...

  2006-12-01 Publicatie AFM (13-11-2006)
Korte en duidelijke publicatie van de "Autoriteit Financiële Markten" waarin is beschreven WAT ER AL ENIGE TIJD IS GEREGELD binnen de verzekeringsbranche, en de nog lopende ontwikkelingen.

  2006-12-07 tussentijdse reactie Min. Zalm op het lopende onderzoek
Tussentijdse reactie van Min.Zalm (Ministerie van Financiën) aan de Tweede Kamer, met daarbij van HW enige opmerkingen hierover, evenals over een artikel in de Telegraaf van vorige week.

  2006-12-14 Wat IS nou eigenlijk een Beleggingsverzekering ? (NN)
Nationale Nederlanden heeft een speciaal deel op hun site geopend met een duidelijke uitleg over Beleggingsverzekeringen. Hoe zijn deze opgebouwd, kosten enz. Niet alleen interessant voor cliënten van NN !

 Page 1 of 3  1  2  3  »